AK福利利视频在线观看免费

AK福利利视频在线观看免费

阴被其寒,热流膀胱,身体尽黄,名曰谷疸。又云∶七伤者,一曰大饱伤脾。

肠痈实热,滑数可知。遗精白浊,微涩而弱。

六极者,一曰气极,令人内虚,五脏不足,邪气多,正气少,不欲言。其痛或作或止,或移易不定,或不仁,或麻木,或痛处如冰,腰脊重坠。

不逆则上下不通,不通则面黑,皮毛焦。每服三钱,空心热酒调服。

金丝万应膏治扑损伤,手足肩背并寒湿香港脚,疼痛不可忍。 果中勿食不时、酸涩难化及虫蛀之物。

虚难相搏,水走皮肤,即为水矣。心包痛,引包络胸胁,胸胁支满、心动、心烦、喜笑,宜二陈汤、铁瓮先生交感丹之类。

Leave a Reply