VOL253长腿黑丝苗条女神情趣内衣私房照44P猫宝爱蜜社

VOL253长腿黑丝苗条女神情趣内衣私房照44P猫宝爱蜜社

如北方地高,外鲜水湿,发此者皆内伤酒乳,湿热之邪下注也。风火多淫四肢,四肢从腑从阳,四肢盛实,故多狂。

每服一丸,木瓜,菟丝子煎酒下。热乘津液,则水道不利。

五脏为阴,神志舍于五脏,亦为阴。岐伯对曰∶风、寒、湿三气杂至,合而为痹也。

烧盐散治悬雍垂长,咽中妨闷。 风气相击,身体洪肿,汗出乃愈。

若气血虚而变见诸证,勿论其病,勿论其脉,但服此汤,其病悉退。凡此痈疽疡肿,自有专书,注固不能毕述,然《灵枢》痈疽一篇,穷源别流,包括殆尽,恐业外医者,不能出其范围也,故备录于下。

当其痈下,筋骨良肉皆无余,故命曰疽。偶与气血相搏,则邪正相干。

Leave a Reply